På Kirkegården ved Genner Kirke står nogle af vore bifamillier. Fra deres Stader har de udsigt over kirken og byen samt Genner Bugt.

Genner Kirke er en forholdsvis ung kirke, der blev bygget af landsbyens beboer i 1935. Midlerne til at opfører kirken blev tilvejebragt ved at beboerne samlede penge sammen, og det ugentlige bidrag var 10 ører. Før Genner Kirke blev opført måtte beboerne vandre til Øster Løgum for at komme i kirke.

Genner Kirke
Genner Kirke set fra foden af kirkebakken

Honning fra Genner Kirke